Is het al tijd voor een pils.ski?

Nee.

Nog 11:28:32

Aan het werk